Καρπιαίος Σωλήνας

Τσεπελίδης Κωνσταντίνος Χειρουργός Ορθοπεδικός Καρπιαίος Σωλήνας

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

Είναι μια νευροπάθεια από πίεση του μέσου νεύρου που χαρακτηρίζεται από χρόνο προοδευτικό πόνο με αιμωδίες στον αντίχειρα δείκτη μέσο και μισό από το παράμεσο δάκτυλο και ατροφία του  θέναρος .

Αν μείνει αθεράπευτο προκαλεί μόνιμες βλάβες.

Οι αιτίες που μπορεί να το προκαλέσουν είναι πάρα πολλές αλλά όλες τελικά συντελούν στο να αυξηθεί η πίεση μέσα στον καρπιαίο σωλήνα με αποτέλεσμα να μειώνεται η αιμάτωση στο επινεύριο και αυτό να οδηγεί σε ισχαιμία και ενδονεύριο οίδημα με δυσλειτουργία  του νεύρου.

Προκαλεί βραδινές αιμωδίες(που ξυπνάνε τον ασθενή και τον αναγκάζουν να κουνήσει τα δάκτυλα για να ξεμουδιάσουν) ,αιμωδίες η παραισθησία στην  περιοχή του μέσου νεύρου, απώλεια της διάκρισης δύο σημείων(loss of 2 point discrimination) θετικό tinel και θετικό phalen test και ατροφία του θέναρος όπως αναφέρθηκε σε προχωρημένα στάδια με πτώση αντικειμένων από το χέρι.

Η σύσταση από τον ιατρό για ηλεκτρομυογράφημα πρέπει να γίνεται αν τα κλινικά ευρήματα είναι θετικά και αν πρόκειται να γίνει  χειρουργείο.

Η χειρουργική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα είναι η θεραπεία εκλογής για πολλά χρόνια.

Χειρουργικές τεχνικές  μικρών τομών  η  αρθοσκοπικη  μέθοδος   που στόχο έχουν την γρηγορότερη επάνοδο στην δουλειά και  καλύτερη συλληπτική δύναμη δεν φαίνεται να υπερτερούν ,λόγω περιορισμένης ορατότητας του νεύρου και των αγγείων, σαφώς μεγαλύτερου χειρουργικού χρόνου και σημαντικά μεγαλύτερου κόστους.