Βλαισός μέγας δάκτυλος

Βλαισός μέγας δάκτυλος

ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ)

Ο όρος “κότσι” χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε δυσμορφία, η αύξηση του μεγέθους της μεταταρσοφαλαγγικης άρθρωσης του μεγάλου δακτύλου.
Δηλαδή περιλαμβάνεται σε αυτόν τον όρο το γάγγλιο,η ευμεγέθης θυλακίτιδα,η ουρική αρθρίτιδα ,η παρουσία οστεόφυτου λόγω αρθρίτιδας και φυσικά ο βλαισός μεγάλος δάκτυλος.
Ο όρος προτάθηκε από τον Carl Hueter για να περιγράψει το μόνιμο υπεξάρθημα της 1ης μεταταρσοφαλαγγικής ,που χαρακτηρίζεται από έξω στροφή του μεγάλου δακτύλου και έσω κλίση του 1ου μεταταρσίου.
Άρα πρόκειται για μια παραμόρφωση σε δύο επίπεδα.
Σήμερα,κυρίως σε ανήλικους ασθενείς ,μπορούν να συνυπάρχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά χωρίς το υπεξάρθημα της 1ης ΜΤΦ.
Μπορεί να σχετίζεται με μηχανικά αίτια –σοβαρή πλατυποδία, βραχύς αχίλλειος , ρήξη του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα ή φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Το παπούτσι παίζει ένα ρόλο σε επιρρεπή προς τη νόσο άτομα.
Το πότε εμφανίζεται είναι αντικρουόμενο από τις μελέτες. Ο PIGGOT αναφέρει ότι εμφανίζεται στο 57% την εφηβεία ενώ οι Coughlin and Jones ότι εμφανίζεται στην τρίτη δεκαετία της ζωής.
Στο 90% εμφανίζεται στο ΔΕ κάτω άκρο όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζεται αμφοτερόπλευρα αλλά με διαφορετικής βαρύτητας βλάβη.
Οι γυναίκες εμφανίζουν όχι μόνο την πλειονότητα των περιπτώσεων αλλά και τις πιο σοβαρές δυσμορφίες.